Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Belasting op vermogen aangepast

Als uw belegging lager scoort dan wat als gemiddelde wordt vastgesteld, dan betaalt u nog steeds over niet gerealiseerde opbrengst. Daarom studeert het kabinet nog op een uitvoerbare tegenbewijsregeling.