Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Dochter in dienst bij hulpbehoevende moeder?

Volgens de rechter is echter wel degelijk sprake van zo’n gezagsverhouding. Hij vindt het aannemelijk dat moeder bevoegd was en is om haar dochter bindende aanwijzingen te geven voor de werkzaamheden en dat zij tevens van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt en maakt. De Belastingdienst voert volgens de rechter ook vergeefs aan dat er geen verslagen van functioneringsgesprekken zijn. Proceskosten en griffierecht komen voor rekening van de Belastingdienst.