Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Emigreren helpt de BV-eigenaar niet meer

Sinds Prinsjesdag vervalt de automatische kwijtschelding van de aanslag die bij emigratie wordt opgelegd. De aanslag blijft dus voor onbepaalde tijd openstaan. Bovendien moet bij iedere tussentijdse winstuitkering naar rato belasting worden betaald. De maatregel geldt niet voor BV-eigenaren die al in het buitenland wonen. Op hen blijft de huidige regeling van toepassing.