Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Fiscale tipgever mag anoniem blijven

De hoogste rechter komt er uiteindelijk aan te pas. Die geeft aan dat het uiteindelijk gaat om de feiten en dat de rechter bepaalt wat hij nodig acht om de waarheid te achterhalen. In dit geval is de naam van de tipgever daar niet voor nodig. Van de 76 personen aan wie na de tip een vragenbrief is verstuurd, hebben er 71 bekend. In geen enkel geval bleek de door de tipgever verstrekte informatie onjuist. Bovendien hebben de erfgenamen boter op het hoofd. Ze stonden zelf ook in het lijstje van de tipgever en hadden ook zelf erkend dat de tip over hun eigen Luxemburgse bankrekening klopte. In de procedure heeft de Belastingdienst bovendien medewerking toegezegd aan een verhoor van de tipgever op zodanige wijze dat diens identiteit geheim kan blijven. Kortom: de Belastingdienst mag soms afgaan op anonieme tipgevers.