Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Geen proeftijd en geen concurrentiebeding meer in tijdelijke contracten

Alleen als u in de overeenkomst (uitvoerig) formuleert dat sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang en dit ook achteraf komt vast te staan, dan is opname van een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract nog wel toegestaan.