Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Moeder huurde woning van kind

De wet bevat een bepaling dat sprake is van een ‘fictief legaat’ als een woning met voorbehoud van een huurrecht wordt overgedragen en de huur minder bedraagt dan 6% van de WOZ-waarde. Het maakt volgens de hoogste rechter niet uit of partijen bij de overdracht en vaststelling van de huur zakelijk hebben gehandeld. De WOZ-waarde en de 6%-fictie gaan voor. In dit geval bedroeg de huur slechts 3,5% van de WOZ-waarde. Harm moet over bijna het gehele voordeel erfbelasting betalen.