Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Nieuws

Concurrentiebeding te ruim? Geplaatst op: 23-06-2017 Een rayonleider bij de Action heeft in zijn arbeidsovereenkomst een zeer ruim concurrentiebeding staan. Kort gezegd mag hij zonder toestemming niet gaan werken voor een… Lees verder >
Zakelijk zwembad aan huis Geplaatst op: 26-05-2017 Man en vrouw zijn beiden fysiotherapeut. Samen met hun zoon, die ook fysiotherapeut is, hebben ze een VOF met meerdere praktijklocaties. In hun woning hebben… Lees verder >
Hoezo relatiebeding? Geplaatst op: 13-04-2017 De hoogste rechter vindt van wel. Een relatiebeding in het personeelsreglement is een bezwarend beding. Het reglement is niet in samenhang met de nieuwe arbeidsovereenkomst… Lees verder >
Ondernemerswoning op de balans? Geplaatst op: 13-04-2017 De rechter stelt vast dat de woning van de aanvang af dienstbaar is geweest aan de onderneming. Een kamer is als kantoor gebruikt. Bovendien kan… Lees verder >
Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie Geplaatst op: 30-03-2017 De rechter stelt vast dat het kledingverbod van de werkgever geldt zonder onderscheid naar religie. Bovendien geldt het ook voor uitingen van politieke en filosofische… Lees verder >
Proeftijd of twee jaar doorbetalen Geplaatst op: 13-04-2017 De rechter ontbindt de overeenkomst niet, omdat het opzegverbod bij ziekte geldt. Ontbinding zou niet in het belang van de werknemer zijn. De loondoorbetalingsverplichting bij… Lees verder >
Thuis blijven en toch salaris eisen? Geplaatst op: 30-03-2017 Volgens de wet hoeft een werkgever geen loon te betalen voor de tijd dat de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Dat is alleen… Lees verder >
ZZP-ers: voortgang nieuwe regels Geplaatst op: 27-04-2017 Voor het zomerreces wil de staatssecretaris helderheid geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval… Lees verder >
Ondernemerschap IT-consultant Geplaatst op: 12-05-2017 Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het gebied van informatietechnologie en consultancy en een handel in dataopslagsystemen. Hij claimt… Lees verder >
Werknemer met schulden duurder Geplaatst op: 26-05-2017 Regelmatig onderzoekt het Nibud financiële problemen op de werkvloer. In 2017 had 62% van de werkgevers te maken met werknemers met schulden (2012: 78%). Circa… Lees verder >
Subsidieregeling praktijkleren Geplaatst op: 09-06-2017 U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor: vmbo-, mbo-, hbo-studenten, promovendi of technisch ontwerpers in opleiding. Het… Lees verder >
Bereken zelf uw premiekorting Geplaatst op: 26-05-2017 Werkgevers vinden het soms lastig om arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Diverse financiële tegemoetkomingen zijn bedoeld… Lees verder >
Coulancetermijn pensioen in eigen beheer verlengd? Geplaatst op: 26-05-2017 Ondernemers met een pensioen in hun eigen BV, kunnen met ingang van 1 april 2017 in die BV niet  verder pensioen opbouwen. Het gaat om… Lees verder >
Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018 Geplaatst op: 09-06-2017 Het kabinet vindt het belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen. Daarom verlengt het kabinet de opschorting van de… Lees verder >