Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Ontslagaanzegging via Whatsapp

Volgens de kantonrechter wel. Het ging om een werkneemster van een restaurant met een contract voor zes maanden. Ze was regelmatig wegens ziekte afwezig. De werkgever hield dan via Whatsapp contact met haar. Ergens in de berichtenreeks stond overduidelijk dat de werkgever het dienstverband wilde beëindigen. Bovendien had werkneemster op dat bericht gereageerd, zodat vaststond dat het bericht haar had bereikt. Daarmee had de werkgever volgens de rechter voldaan aan de aanzegverplichting.