Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Vrijstelling winst bij kwijtschelding

Heeft hij het voordeel van € 120.000 verkregen ‘door het prijsgeven van een niet voor verwezenlijking vatbaar recht van een schuldeiser’? Marijn kan aantonen dat de bank akkoord ging met zijn voorstel (€ 30.000 tegen finale kwijting) op basis van informatie over zijn gereduceerde vermogen en verdiencapaciteit. De bank heeft dat besluit genomen als een onafhankelijke derde. Volgens de rechter betekent dat inderdaad recht op de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst.