Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Watervrije werkruimte aan huis

Volgens de rechter is in dit geval inderdaad geen sprake van een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van een woning. Wel in aftrek komen de energielasten van de computerapparatuur, telefoons en printers in het kantoor die ondernemingsvermogen vormen.

Tip: het kan interessant zijn uw kantoorruimte aan huis administratief af te splitsen en op de balans van de onderneming te zetten. Deze maakt dan geen deel uit van de eigen woning. Ook zonder watervoorziening kunt u dan de kosten aftrekken. Nadeel is dat de waardestijging die bij verkoop aan het kantoor is toe te rekenen belast wordt.