Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Werknemer wordt op vakantie ziek

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat ziektedagen worden verrekend met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dat kan in een cao, arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Zo’n regeling kan ook voor ziekte op vakantie gelden. Zo niet, dan is de hoofdregel van toepassing.