Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Zekerheid na afschaffing VAR

U kunt als opdrachtgever, eventueel via uw adviseur, met de Belastingdienst informeel vooroverleg plegen en vragen om te bevestigen dat van een dienstbetrekking geen sprake is. Dat kan ook formeel. U kunt op basis van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen een verzoek indienen of een voor u werkzame persoon al dan niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Op dat verzoek beslist de belastingdienst dan bij beschikking. Tegen deze beschikking is beroep bij de rechter mogelijk. Dat is niet het geval bij de modelovereenkomst of bij informeel vooroverleg.