Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Actueel

Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: overige bezittingen Geplaatst op: 13-09-2019 Voorgesteld is om de belastingheffing op inkomsten uit vermogen per 1 januari 2022 aan te passen. Het leidt tot een afname van het aantal belastingplichtigen… Lees verder >
Belastingheffing op vermogen nieuwe stijl: spaargeld Geplaatst op: 13-09-2019 U hebt het ongetwijfeld al opgepikt uit de nieuwsrubrieken: met ingang van 2022 is spaargeld tot 440.000 euro belastingvrij. Gelooft u het? Het is nog… Lees verder >
Werknemer liegt over gezondheid: ontslag? Geplaatst op: 13-09-2019 Een werknemer meldt zich in de maand februari 2019 verschillende keren ziek. Volgens de bedrijfsarts is zijn energie sterk beperkt en is hij geheel arbeidsongeschikt.… Lees verder >
Wat betekent opzegging per 1 maart eigenlijk? Geplaatst op: 13-09-2019 Een werkgever krijgt een ontslagvergunning voor een ruim twee jaar volledig arbeidsongeschikte werknemer. Hij zegt de arbeidsovereenkomst op per 1 maart. De werknemer dient op… Lees verder >
Vertrouwen op de Belastingtelefoon? Geplaatst op: 13-04-2017 Hierover zijn onlangs Kamervragen gesteld. Uit een onderzoek door de Consumentenbond bleek namelijk dat de Belastingtelefoon wel eens onjuiste antwoorden gaf op vragen over de… Lees verder >
Pensioenkwestie: is een poffertje koek? Geplaatst op: 30-08-2019 Een bedrijf produceert uitsluitend poffertjes en pannenkoeken. De Bedrijfspensioenfonds Zoetwaren stelt dat het bedrijf verplicht moet deelnemen, dat het alle werknemers moet aanmelden en daarvoor… Lees verder >
Proeftijd of twee jaar doorbetalen Geplaatst op: 13-04-2017 De rechter ontbindt de overeenkomst niet, omdat het opzegverbod bij ziekte geldt. Ontbinding zou niet in het belang van de werknemer zijn. De loondoorbetalingsverplichting bij… Lees verder >
Rente familielening te hoog Geplaatst op: 30-08-2019 Een echtpaar sluit voor de aankoop van een woonhuis bij de ouders van de man een annuïteitenlening voor 30 jaar. De rente is 9 procent… Lees verder >
Zelfstudie ondernemersactiviteit? Geplaatst op: 30-08-2019 Een ambtenaar met een fulltime baan start een eenmanszaak en schrijft deze in bij de Kamer van Koophandel. In zijn aangifte verantwoordt hij geen resultaat,… Lees verder >
Wet tegemoetkomingen loondomein Geplaatst op: 30-08-2019 Per 1 januari 2017 zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd. Werkgevers worden zo gestimuleerd om mensen met een kwetsbare positie op… Lees verder >
Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag? Geplaatst op: 16-08-2019 Een winkelketen hanteert een systeem voor werktijdenregistratie. De winkelmanager moet toezien op de juiste invoer en verwerking. Ook is hij verantwoordelijk voor het openen en… Lees verder >
Belast deel kilometervergoeding aftrekken? Geplaatst op: 27-04-2017 Bij de rechter stelt de werknemer onder meer dat deze aftrekpost acht jaar wel is geaccepteerd. Zijn aangiften zijn immers niet gecorrigeerd. Daaraan heeft hij… Lees verder >
Belasting op vermogen 2018 en 2019 Geplaatst op: 27-04-2017 In 2018 wordt het tarief voor sparen 1,3% (in plaats van 1,63%) en voor beleggen 5,38% (in plaats van 5,39%). De raming voor 2019 is… Lees verder >
ZZP-ers: voortgang nieuwe regels Geplaatst op: 27-04-2017 Voor het zomerreces wil de staatssecretaris helderheid geven over het verdere traject en de gevolgen hiervan voor de opschorting van de handhaving. In ieder geval… Lees verder >