Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Aangifte inkomstenbelasting verplicht digitaal

Het betreft mensen met een woonadres in het buitenland, nabestaanden van overledenen, wettelijke vertegenwoordigingsgevallen zoals curatele en bewind, mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges genieten, en ten slotte kinderen onder 14 jaar. Momenteel zijn er 1,8 miljoen geactiveerde accounts op MijnOverheid.nl. Door middel van een communicatiecampagne wordt gestreefd naar groei van het aantal geactiveerde accounts.