Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Afkoop woekerpolis leidt tot dubbel verlies

De uitspraak is kort en pijnlijk. De 20% revisierente is terecht berekend, ook al staat vast men feitelijk geen voordeel heeft genoten. Met de revisierente is namelijk beoogd een mogelijk ten onrechte genoten voordeel te compenseren, los van de vraag of het ook daadwerkelijk is genoten. Dus: dubbel verlies bij afkoop van de woekerpolis.
Tip: vaak is het beter om de polis volgens de voorwaarden door te laten lopen tot de beoogde uitkeringsdatum. Dan is van afkoop en revisierente immers geen sprake. Laat u goed adviseren, het is complexe materie.