Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Alimentatie na langdurig samenwonen

Voor het schenkingsrecht geldt partneralimentatie als
schenking, tenzij sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.
Als dat dus niet komt vast te staan, dient de ontvanger schenkingsrecht te
betalen. Een dringende morele verplichting is echter inhoudelijk hetzelfde als
een natuurlijke verbintenis. Om fiscale incidenten te voorkomen heeft de
staatssecretaris de Belastingdienst geïnstrueerd. Ex-samenwoners worden
hetzelfde behandeld als ex-echtgenoten. Voor de fiscaal aanvaardbare hoogte van
onderhoudsuitkeringen kan worden aangesloten bij de Tremanormen. Voor zover de onderhoudsuitkering de Tremanormen niet overschrijdt, wordt de
onderhoudsuitkering geacht te strekken tot het voldoen aan een natuurlijke
verbintenis. Deze behandeling geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de
schenkbelasting.