Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Bedrijfswoning of fiscaal vriendelijke dienstwoning?

Hendrik is directeur van een BV. Hij mag in de bedrijfswoning wonen tegen een huur van € 6.000 per jaar. Dat is 18% van zijn jaarloon. De belastinginspecteur corrigeert de aangifte met € 25.000, omdat de economische huurwaarde € 31.000 is. Waarom? De activiteiten van de BV worden niet in de nabijheid van de woning uitgevoerd. Bewoning van de woning komt een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking niet ten goede. Zo oordeelt in dit geval ook het gerechtshof. Voorbeelden van echte dienstwoningen zijn: de portierswoning, de woning van een brugwachter of de pastorie.