Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Belastingdienst controleert sectorindeling

Toen u begon als werkgever hebt u aan de Belastingdienst uw werkzaamheden doorgegeven. Op basis daarvan heeft de Belastingdienst uw sectorindeling bepaald. Maar misschien zijn uw werkzaamheden inmiddels gewijzigd. Als u werkzaamheden verricht die onder meer sectoren vallen, bent u ingedeeld in de sector met (destijds) uw hoogste premieloonsom. Ook dat kan inmiddels bij uw bedrijf gewijzigd zijn.