Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Belastingvrije hond

Dirk-Jan laat het er niet bij zitten. Het is voor hem een principekwestie. Hij gaat tot de hoogste rechter. Die geeft hem gelijk. Een BV kan best een hond houden. De stelling van de gemeente dat alleen natuurlijke personen de macht kunnen uitoefenen over een hond is onjuist. 

Let op: De gemeente kan dus aan een BV ook een aanslag hondenbelasting opleggen. In dit geval was dat niet gebeurd.