Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Beleggingspand of ondernemingsvermogen?

De rechter geeft aan dat het afwijkende ondernemingsvermogen in de aangifte over 2010 – het pand stond niet meer op de balans- de Belastingdienst niet verplicht om de aangifte nader te onderzoeken. Daarom mocht de Belastingdienst, ondanks de eerdere automatische aanslag, toch navorderen. De rechter verwerpt ook het standpunt van de nieuwe adviseur. Het verhuurde pand zou best op enigerlei wijze dienstbaar kunnen zijn aan de onderneming. Van een fout is dus helemaal geen sprake. Het pand moet op de balans blijven. 

Tip: de keuze om een pand als ondernemingsvermogen aan te merken, is meestal definitief. Laat u dus goed adviseren.