Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Beloning directeur-grootaandeelhouder

Volgens de rechter past de Inspecteur de wet onjuist toe. De afroommethode komt pas aan bod als het niet mogelijk is een soortgelijke dienstbetrekking te vinden waarbij een aanmerkelijk belang (eigen BV) geen rol speelt. Sebastiaan motiveert zijn salaris met een landelijke salarisbenchmark, die voor de functie senior jurist in loondienst een salaris van € 82.000 vermeldt. Het salaris van Sebastiaan van € 62.000 is dus dik in orde. Het is immers hoger dan de wettelijke ondergrens van 70% van die € 82.000. De Belastingdienst wordt dus geheel teruggefloten en moet de proceskosten van Sebastiaan vergoeden.

Let op: In 2016 is het salaris van de directeur-grootaandeelhouder als hoofdregel minimaal het hoogste van volgende drie bedragen: (1) 75% van het loon voor de meest vergelijkbare werkzaamheden waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, (2) het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de BV waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen, en (3) € 44.000.