Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Bewijs uw 1.225 uren als ondernemer

De makkelijke weg, achteraf globaal een urenadministratie maken, gaat bij de rechter vaak mis. Onlangs zag een ondernemer die piano’s reviseerde bij de rechter zijn ondernemersaftrekposten in rook opgaan. Volgens de rechter kan een achteraf opgestelde urenadministratie in beginsel bijdragen aan het bewijs. Maar niet als de werkzaamheden slechts per soort activiteit getotaliseerd per jaar in het urenoverzicht staan.

Tip: U doet er goed aan de uren met omschrijving dagelijks te noteren. Bij voorkeur noteert u elke dag per ondernemersactiviteit de begin- en eindtijd. Dat vraagt nogal wat discipline, maar u verdient er dan ook duizenden euro’s fiscaal voordeel mee.