Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Deze heffing wordt met ingang van 2017 op een andere manier berekend dan tot en met 2016. De lopende procedures over de jaren tot en met 2016 kunnen dus niet beslissend zijn voor 2017 (en later). Anders dan voorheen dient ieder bezwaar individueel te worden ingediend.

Voor de jaren tot en met 2016 was dat niet het geval, behalve als u bijzondere argumenten wilde inbrengen. Er geldt namelijk voor deze jaren een aanwijzing massaal bezwaar. De Belastingdienst zal de aanslagen tot en met 2016 afwikkelen op basis van de uitkomst van proefprocedures.

Op dit moment wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Let op: Voor aanwijzingen massaal bezwaar vanaf 1 januari 2016 is een gewijzigde wettelijke regeling van kracht. Bent u het oneens met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017, dan moet u altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar komt. Dit is anders dan onder de aanwijzing massaal bezwaar voor de jaren tot en met 2016.