Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Contante betaling minimumloon vanaf juli 2015 niet meer toegestaan

Op het minimumloon mogen nog slechts loonheffingen en pensioenpremies worden ingehouden. De netto-uitkomst hiervan moet u op de bankrekening van de werknemer storten. De verplichte girale betaling geldt niet voor huishoudelijk personeel en evenmin voor de vakantiebijslag. Kosten voor bijvoorbeeld huisvesting of de ziektekostenverzekering mag u niet meer verrekenen. Voorschotten op het loon mag u wel verrekenen, maar die moet u evengoed giraal overmaken en schriftelijk met de werknemer overeen zijn gekomen. De beslagvrije voet als ondergrens voor verrekeningen wordt vervangen door de ondergrens van het minimumloon. Voor loonbeslag blijft de beslagvrije voet gelden. Verdient een werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u over het meerdere wel inhouden of verrekenen.