Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Directeur-grootaandeelhouder en werknemersverzekeringen

Als de DGA niet tegen zijn zin ontslagen kan worden, is geen
sprake van een gezagsverhouding. Dat is en blijft het uitgangspunt. Vanwege de
regeling rond de Flex-BV gaat het niet meer om stemrecht in de algemene
vergadering, maar om de statutaire regeling rond ontslag van bestuurders. Er
zijn andere aanpassingen en aanscherpingen. Als u niet directeur-enig
aandeelhouder bent, laat dan snel nagaan of de wijziging voor u gevolgen heeft. Wellicht is het raadzaam om in de komende maanden de juridische structuur nog aan te passen.