Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?

Het gerechtshof vindt niet dat de lengte van een verbetertraject afhankelijk moet zijn van de duur van het dienstverband. De werkgever moet ook rekening houden met andere belangen, zoals die van overige personeelsleden. Deze verantwoordelijkheid kan ook van invloed zijn op de duur van het verbetertraject, met name wanneer het om een leidinggevende gaat. Uit de rapportage van de coach bleek bovendien dat er in de eerste drie maanden geen vooruitgang van betekenis was opgetreden.

Tip: deze uitspraak zou zonder goed dossier anders zijn geweest. Dossiervorming is cruciaal bij dergelijke procedures.