Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Echtgenote DGA heeft recht op WW-uitkering

Sinds 2006 is de Hoge Raad de hoogste rechterlijke instantie met betrekking tot de verzekeringsplicht. De Hoge Raad heeft in 2001 al geoordeeld dat een verhouding van persoonlijke aard niet in de weg hoeft te staan aan een gezagsverhouding. Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding voldoende is dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen te geven omtrent het te verrichten werk; niet noodzakelijk is dat hij feitelijk van deze bevoegdheid gebruikmaakt.