Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Einde sluiproute ontduiken ketenregeling via vaststellingsovereenkomst

U moet dus alert zijn (en blijven) op het maximaal aantal te sluiten arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Zeker ook nu de ketenregeling per 1 juli 2015 wordt gewijzigd. De maximumperiode waarin u een werknemer een tijdelijk contract mag aanbieden, wordt dan verkort van 3 naar 2 jaar. Het aantal contracten is nog steeds gemaximeerd op 3. Het ‘nieuwe jaarcontract’ wordt daarom ook wel
aangeduid als het ‘8-maandencontract’. Hierdoor bereikt u immers bij 3
arbeidscontracten de maximaal toegestane periode van 24 maanden, waardoor het
laatste contract nog van rechtswege eindigt.