Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Voorop staat dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. De werkneemster is immers ziek. Maar ontbinding kan wel. Het ontbindingsverzoek is gebaseerd op het niet meewerken aan re-integratie en dat staat los van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De werkgever heeft volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de vrouw haar re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Hij kent geen transitievergoeding toe omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkneemster. De werkgever kan geen verwijt worden gemaakt. Daarom is er geen reden voor toekenning van een billijke vergoeding. Tip: Zaken als deze worden gewonnen op het dossier. De werkgever hield zich keurig aan zijn verplichtingen en kon dat aantonen. Leg alle rapportages, contacten en afspraken met zieke werknemers goed vast.