Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Hennepplanten thuis: reden voor ontslag?

De kantonrechter geeft de school gelijk. Ouders mogen er van uitgaan dat de conciërge van een middelbare school zich niet bezighoudt met het kweken van hennep (boven de toegestane hoeveelheid). Rechters oordelen vaker dat bepaalde privégedragingen tot verwijtbaar handelen in de arbeidsrelatie leiden. Er vindt een afweging plaats tussen de activiteiten en de maatschappelijke positie van de werkgever en het (privé)belang van de werknemer. De uitkomst is niet altijd voorspelbaar.