Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Is een personeelsfeest niets waard?

Jazeker, het personeelsfeest kan ook buiten de vrije ruimte onbelast blijven als de
personeelsvereniging het feest organiseert en betaalt. De Werkkostenregeling
komt dan niet aan de orde. Wel moet er dan zijn voldaan aan drie voorwaarden
van de zogenoemde fondsenvrijstelling. Zo mogen de betalingen uit het fonds geen
uitkeringen en verstrekkingen betreffen voor adoptie, overlijden, ziekte,
invaliditeit of bevalling. Ook mogen uw werknemers geen recht hebben op de uitkeringen of verstrekkingen en uw werknemers moeten
de laatste 5 jaar minstens evenveel hebben bijgedragen aan het fonds als u. Als
het fonds nog geen 5 jaar bestaat, mag u uitgaan van de periode vanaf de
oprichting van het fonds. Uw werknemer draagt bij uit zijn nettoloon. Uw
bijdrage aan het fonds is onbelast. De uitkeringen of verstrekkingen door het
fonds, zoals aan een personeelsfeest of -reis, zijn dan onbelast.