Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Kavel is nog geen eigen woning

Dat is om twee redenen niet mogelijk. (1) Omdat ze de kavel tegen dezelfde prijs konden teruggeven, heeft het stel geen risico op waardeverandering gelopen. Dan is geen sprake van een ‘eigen’ woning. (2) Van een woning in aanbouw was geen sprake. De bouw was nog niet begonnen en is uiteindelijk ook niet toegestaan. Het was daarom niet aannemelijk dat het stel uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar na de aankoop op de kavel in een nieuw huis zou wonen.

Let op: deze termijn voor de ‘woning in aanbouw’ eindigt tegenwoordig pas in het derde kalenderjaar na aankoop.