Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Kosten huurwoning ondernemer aftrekbaar?

In een recente uitspraak werkt een rechtbank dat haarfijn uit. De huur
is volledig aftrekbaar. U telt dan een volgens de wet berekend bedrag bij wegens privégebruik. De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde. Verder zijn de kosten van gas, stroom, water, gemeentelijke heffingen, waterschapslasten en
inboedelverzekering slechts voor het zakelijke deel aftrekbaar. Ook de
inrichtingskosten zijn slechts voor het zakelijk deel aftrekbaar. Het zakelijk
deel van de genoemde kosten kan, maar hoeft niet gelijk te zijn aan 28%. Het
gaat om een reële toerekening tussen zakelijk een privé. Tip: Soms is het
aandeel voor de zaak in de totale kosten groter dan het gedeelte van de woning
dat u zakelijk gebruikt. Maak met uw adviseur tijdig een goed onderbouwde toerekening
van de kosten en lasten.