Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Laat uw WOZ-beschikking controleren

U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6-wekentermijn verstreken, dan zit u dus vast aan de vastgestelde waarde. Dat geldt ook voor de andere belastingen waarvoor de WOZ-waarde van belang is. Zo is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait in box 1 en de waarde van een vakantiewoning of een verhuurde woning in box 3 van de inkomstenbelasting. Ook worden woningen voor de schenk’ en erfbelasting op de WOZ-waarde gewaardeerd.
Tot slot is de WOZ-waarde van belang voor de afschrijving op gebouwen in de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.