Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Leveranciers wel betalen, fiscus niet?

Volgens de rechtbank is dat op zichzelf nog geen argument voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. Een paar maanden waren de positieve resultaten zodanig dat Bart ervan mocht uitgaan  dat de BV de belastingschulden die in die maanden ontstonden zou kunnen betalen. Voor deze tijdvakken kan dan niet worden gezegd dat Bart wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de handelwijze van Bart BV tot gevolg zou hebben dat belastingschulden onbetaald zouden blijven. In zoverre vervalt de aansprakelijkstelling.