Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Loonadministratrice in de fout, geen boete

De gedragingen van uw werkneemster kunnen aan u als werkgever worden toegerekend, maar dat betekent niet automatisch dat u ook boete verdient voor haar fouten. Als u bij het opdragen van de werkzaamheden aan de werkneemster de zorg heeft betracht die redelijkerwijs van u kon worden gevergd en als u in redelijkheid niet aan een behoorlijke taakvervulling van de medewerkster behoefde te twijfelen, dan valt u als werkgever niets te verwijten. De boete dient dan volgens de rechter te vervallen.

Let op: dit betekent geen vrijbrief. U moet aannemelijk maken dat u de opdracht met zorg hebt verstrekt (aan medewerker met de nodige ervaring) en ook niet hoefde te twijfelen aan een behoorlijke taakvervulling.