Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Mag Belastingdienst uw huisarts bellen?

De telefonische navraag leidde tot de conclusie dat Marcel slechts recht op aftrek had voor twee, in plaats van vijf, diëten. De aangifte werd gecorrigeerd. Marcel voelde zich door het rechtstreekse contact met zijn huisarts aangetast in zijn privacy en ging naar de rechter. Die gaf hem ongelijk. De huisarts had zich op zijn wettelijk verschoningsrecht kunnen beroepen als hij de door de Belastingdienst gevraagde medische informatie niet had willen verstrekken.