Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Meld tijdig (wijzigingen in) uw eigenwoninglening

Deze informatieplicht ziet op leningen van niet-administratieplichtigen en geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop u verplicht annuïtair moet aflossen. U hoeft dus geen gegevens te melden van een op 31 december 2012 bestaande lening. Dat geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze lening is of wordt gewijzigd.