Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Onderneem actie tegen financieringsovereenkomst met renteswaps

Wilt u actie ondernemen tegen uw bank? Tot voor kort was dan de gang naar de rechter hiervoor het meest gebruikelijk. Sinds eind januari 2015 kunt u echter hiervoor ook terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De meeste banken zijn bij het Kifid aangesloten en hebben ingestemd met deze wijze van klachtenafhandeling. Voordeel is dat de relatie van u met uw bank minder onder druk komt te staan dan bij een gerechtelijke procedure. Bovendien is een procedure bij het Kifid sneller en goedkoper.