Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Ondernemer of loondienst?

Volgens de rechter is Jan wel degelijk fiscaal ondernemer. Jan verrichtte de chauffeurswerkzaamheden immers zelfstandig en naar eigen inzicht voor vijf verschillende opdrachtgevers, zonder gebonden te zijn aan vaste werktijden of pauzes of overleg over vakantieplanning. Jan is door de spreiding van zijn werkzaamheden niet van één van hen afhankelijk. Hieruit volgt ook dat hij naar continuïteit streeft. Jan stelt zich niet voor een bepaald aantal uren ter beschikking van de opdrachtgever, maar neemt één of meer transportklussen op zich en declareert de daaraan bestede uren. Jan loopt ondernemersrisico – bij ziekte geen klussen – en incassorisico. Hij heeft zich bovendien verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s en arbeidsongeschiktheid. Jan heeft voor onder meer acquisitie visitekaartjes en briefpapier met logo, maar ook algemene voorwaarden. Hij onderhandelt, binnen beperkte marges, ook over het tarief.

Tip: laat beginnend zelfstandig (fiscaal) ondernemerschap toetsen door een deskundige. Sommige branches kunnen al gebruik maken van een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst, die in de plaats gaat komen van de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie.