Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De nieuwe regels per 1 juli 2015 komen via rechterlijke uitspraken tot leven. In dit geval mailde de advocaat van werknemer op 21 september 2015 dat zijn cliënt akkoord ging met de aangepaste beëindigingsovereenkomst. De werknemer was tijdig gewezen op zijn bedenktijd. Op 28 september werd de overeenkomst getekend. En op 9 oktober 2015 bedacht de werknemer zich. Te laat?

De kantonrechter knoopt niet aan bij het moment van juridische overeenstemming (21 september) maar bij het moment van ondertekening (28 september) van de overeenkomst. De werknemer is in dit geval nog op tijd.

Let op: deze ene uitspraak is niet maatgevend. Het verdient aanbeveling in de beëindigingsovereenkomst zelf op te nemen dat de bedenktijd na ondertekening gaat lopen.