Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Ontslag voor of na 1 juli 2015?

Wel vervalt per 1 juli de nu gebruikelijke vergoeding bij ontslag via de kantonrechter. De rechter kent dan bij ieder ontslag uit een dienstverband van ten minste twee jaar een verplichte transitievergoeding toe. Die vergoeding is veel lager dan de vergoeding op basis van de kantonrechtsformule. Overigens blijft het ook na 1 juli mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij de werknemer recht op WW heeft. Nieuw daarbij is een wettelijke bedenktijd voor de werknemer van 14 dagen. Hoe hoog in dit geval een beëindigingsvergoeding zal zijn, is een kwestie van onderhandeling. Let op Een zorgvuldige vastlegging van het functioneren in het personeelsdossier is belangrijker dan ooit. De werkgever dient actief te kijken naar scholing en herplaatsing. Ook dat dient vastgelegd te worden. Uit het voorgaande hebt u al wel begrepen dat ‘ontslag voor of na 1 juli 2015’ om deskundige begeleiding vraagt.