Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Personeelsfeest of fiets via personeelsfonds onbelast

Wilt u van deze zogenoemde ‘fondsvrijstelling’ gebruikmaken, dan moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen. De fondsuitkeringen betreffen niet uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden, voor ziekte, invaliditeit en bevalling en uw werknemers mogen geen vrijgestelde aanspraak (recht) hebben op de uitkeringen of verstrekkingen van het fonds. Het is bovendien van belang dat u geen doorslaggevende invloed heeft op de bestedingen die het personeelsfonds doet. U mag niet kunnen beschikken over de door het personeelsfonds beheerde gelden. Het is mogelijk daarvoor een vereniging of stichting op te richten, maar dat is niet verplicht. Gebruik van een aparte bankrekening en een personeelsfondsreglement is wel aan te bevelen. Uw bijdrage aan het fonds en de fondsuitkeringen zelf komen onder deze voorwaarden niet ten laste van de vrije ruimte, waardoor u die voor andere vergoedingen of verstrekkingen kunt gebruiken.