Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Personeelslening eigen woning: rentevoordeel straks belast

De werkgever moet het rentevoordeel voor de werknemer – het verschil tussen de marktrente en de afgesproken, lagere rente – als loon gaan verwerken. De werknemer kan het als loon belaste rentevoordeel in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerken als eigen woningrente volgens de daarvoor geldende regels.