Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Pinnen met pasje overleden ouder

Judith wist dat de stiefzusters ruim € 200.000 tegoed hadden uit de nalatenschap van moeder. Ze stellen dat Judith door de pintransacties de erfenis zuiver, dus niet beneficiair, heeft aanvaard. De rechter geeft de stiefzusters gelijk. Judith wordt zo met een flink negatieve erfenis geconfronteerd.  

Tip: Op 1 september aanstaande treedt de  Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Er is dan pas zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan het verhaal van schuldeisers. Ook biedt de wet bescherming tegen schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Judith zou geen profijt hebben gehad van deze wet. Zij onttrok immers gelden aan de nalatenschap. Ook was er geen sprake van onverwachte schulden.