Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Premiekorting jongeren bij contract 24 uur per week

De werkgever dient te beschikken over een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente waaruit blijkt dat de werknemer direct voordat hij in dienst kwam, recht had op een uitkering. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan. Met een machtiging van de werknemer kan de werkgever de verklaring ook zelf aanvragen.