Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

De inlener of aannemer stort een deel van de factuursom op een geblokkeerde rekening van de uitlener of de onderaannemer bij een bank (g-rekening). Elke uitlener of onderaannemer kan een g-rekening aanvragen. Daartoe wordt een g-rekeningovereenkomst afgesloten waarbij de Belastingdienst, de bank en de uitlener partij zijn.