Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Schenking voor schuldaflossing

Volgens de rechter niet. De slechte financiële positie van Roderik destijds kan er niet toe kan leiden dat tien jaar later deze vrijstelling wordt verleend. Roderik heeft ten tijde van de kwijtschelding geen nieuwe financiële problemen. Kortom: de vrijstelling is in dit geval niet van toepassing.