Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?

Premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet mag de opdrachtgever nooit verhalen. Dit zijn immers heffingen die voor rekening van de werkgever komen. Als uw overeenkomst een bepaling bevat over het verhalen van deze premie of deze bijdrage, dan is deze in strijd met de wet en dus nietig. Dit risico blijft dus altijd bij de opdrachtgever. Van verschuiven van dit risico kan geen sprake zijn.