Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Sectorindeling bepaalt hoogte premies

Soms kunt u wel degelijk geld besparen door eens goed naar de sectorindeling te laten kijken. Dat is zeker het geval als u producten of diensten levert die onder sectoren met verschillende premies kunnen vallen. Let op: de belastinginspecteur heeft in principe een tegengesteld belang.